GynObs Fysioterapi

GynObs Fysioterapi

Hvad er GynObs Fysioterapi?

GynObs fysioterapi er en betegnelse for urologisk, gynækologisk og obstetrisk fysioterapi. Overordnet kan man sige, at vi arbejder med mennesker, der har problemer i bækkenområdet.

En gynobs fysioterapeut er specielt efteruddannet i underlivet og underlivsorganernes kompleksitet. Her på klinikken er det fysioterapeut, Signe Jackson, der er uddannet gynobs fysioterapeut.

Signe behandler mænd og kvinder med:

  • Inkontinens (urin, luft eller afføring)
  • Underlivssmerter
  • Arvævsgener efter underlivsoperationer/kejsersnit
  • Nedsynkninger i underlivet
  • Graviditetsgener
  • Smerter ved samleje
  • Og meget andet

GynObs Fysioterapi kan populært sagt også kaldes for bækkenbunds-fysioterapi. Bækkenbunden er en muskel, der er kan være svær at undersøge og mærke på. Det er derfor nødvendigt for gynobs fysioterapeuter at være specialuddannet til at undersøge bækkenbunden igennem skeden eller endetarmen, for at kunne undersøge og behandle bækkenbundsproblemer. Ud fra undersøgelsen og din problematik tilrettelægges et behandlings- og træningsforløb.

Både kvinder og mænd kan have bækkenbundsproblemer. Det kan bl.a. være smerter i bækkenbunden og/eller inkontinensproblemer.

 

Praktisk

Da GynObs Fysioterapi er en specialuddannelse og der ligeledes sættes ekstra tid af til konsultationerne, er der desværre ikke tilskud fra sygesikringen. Din læge kan sagtens henvise til os, så vi kan have dialogen med din læge, men der er dog fuld egenbetaling på konsultationerne. Se vores priser her. Der er stadig mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen danmark.